Standardiseringar

Hur vet dina kunder att dina produkter är miljövänliga? Hur vet man vilken leverantör som erbjuder bäst produkt till bäst pris? Kunden har alltid rätt brukar man säga, men när ingen kund är den andra lik är det inte lätt. På en marknad där många olika aspekter ska tas i anspråk, krävs ett system som standardiserar konsumenternas uppfattningar samt företags produkter och tjänster.

Standardisering är en process som leder fram till ett specifikt system som gäller för samtliga produkter inom ett visst verksamhetsområde. Standarder fungerar likt en måttstock som gör det enklare för oss att välja rätt. Tänk hur krångligt det hade varit om alla klädproducenters plagg hade olika storlekar och papperstillverkare gjorde kuvert efter mått dem själva hade lust för. Det finns standarder för allt ifrån skruvar och pennvässare till industriprocesser och utbildningar, allt för att underlätta vardagen för oss människor.

”Tänk om varje bilmärke hade sina egna idéer om var pedalerna skulle sitta, varje kamera sin egen film, och varje videomärke sin egen kassett. Men standarder handlar om så mycket mer, som man inte ser. Om säkerhet t.ex. i lekredskap, sjukhusutrustning, livsmedelstillverkning, om måtten på lastpallar som i sin tur påverkar alltifrån bredden på lastbilar till storleken på en sockerbit. Det är helt enkelt standarder som får världen att fungera.”
Källa: Swedish Standards Institute

Vem sätter den svenska standarden?

Det gör SIS, Swedish Standards Institute.

SIS är en organisation som arbetar och utvecklar standarder i Sverige. De tar fram nya standarder och försöker effektivisera standardiseringsprocessen. De arbetar dessutom med att ta till vara på svenska intressen på ett globalt plan, och sprider kunskap om standardiseringar genom läroböcker, utbildningar och konsulttjänster.

SIS:s internationella partners är ISO och CEN, och har tillsammans tagit fram över 6000 nya standarder. ISO är det globala standardiseringsorganet med 160 medlemmar från lika många länder. CEN är den europeiska standardiseringsorganisationen med 30 medlemsnationer. Det svenska standardiseringsarbetet sysselsätter 170 anställda och omsätter cirka 220 miljoner kronor per år.

Har du frågor kring SIS:s arbete och kring standardiseringsprocessen?

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: SIS, 118 80 Stockholm
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, 118 80 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00
Fax: 08-555 520 01
E-post: info@sis.se
Webb: www.sis.se

Vem ackrediterar de svenska certifieringsorganen?

SWEDAC är en statlig myndighet som arbetar med ackreditering av svenska certifieringsorgan. Ackreditering innebär att verksamheter genomgår kontroller och sätts på prov för att i sin tur få kontrollera och testa andra verksamheter, produkter och tjänster. SWEDAC granskar och godkänner certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier som sedan provar och bedömer alltifrån ledningssystem och hissar till medicinska prover och miljöfarliga utsläpp.

Hittills har SWEDAC ackrediterat över 500 laboratorier, ett 30-tal certifieringsföretag och närmre 2000 kontrollorgan. SWEDAC är Sveriges representant i det globala standardiseringssystemet. Är man godkänd enligt SWEDAC:s krav erhåller man certifikatet ISO 17020:2004, plus SWEDAC:s egna ackrediteringsmärke, som ett betyg på korrekt verksamhet.

Ackreditering bygger på grundprinciperna:

Kompetens
Oberoende
Kvalitetssäkring
Långsiktighet
Internationell acceptans
(enligt SWEDACs hemsida)

Har du frågor kring deras arbete eller kring ackrediterade verksamheter?

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Postadress: Box 878, 501 15 Borås
Besöksadress: Österlånggatan 5, 503 31 Borås
Telefon: 0771-99 09 00
Fax: 033-10 13 92
E-post: registrator@swedac.se
Webb: www.swedac.se