Certifieringsprocessen

Hur går det till när ett företag blir certifierat? Vi förklarar processen steg för steg!

  • För att ett företag ska bli certifierat krävs noggrann granskning av verksamheten. De flesta företag certifierar sig för att skapa en bättre arbetsmiljö eller för att säkerställa miljövänliga arbetsmetoder. Andra genomgår en certifiering för att bli mer konkurrenskraftiga och kvalitetssäkra sina produkter eller tjänster.

  • Först och främst bör du som vill bli certifierad analysera och utvärdera ditt nuläge. Hur ser aktuella ledningssystem och arbetsprocesser ut? I det här skedet kan det vara bra att anlita en konsult som är specialiserad inom det område du vill bli certifierad. Först när du vet vilka krav som måste uppfyllas kan du börja arbeta mot målet. Efter att du tagit fram en strategi med konsulten är det dags att kontakta ett certifieringsorgan. Du kan i detta läge använda dig utav Isodelens förfrågningssystem, det hjälper dig att sortera bort de certifieringsorgan som inte är aktuella. Denna förfrågan ska ses som vilken offert som helst. Certifieringsorganet fungerar som en leverantör, och vi råder dig att ställa samma krav på dem som på dina övriga leverantörer.

  • När du skickat din förfrågan kommer du efter en tid få förslag från de olika certifieringsorganen. Börja då med att jämföra deras prisbilder samt information och utse den som verkar bäst lämpad. Organet arbetar vidare med att planera dokumentrevisioner, förrevisioner och slutligen själva certifieringsrevisionen. Nästa steg är ett möte mellan dig och en revisor som har till uppgift att se över dina olika verksamhetsområden och arbetsflöden. Revisorn kontrollerar även hur du dokumenterar arbetet, dess kvalitet samt följer upp eventuella avvikelser. Givetvis har revisorerna olika tillvägagångssätt och fokuserar på olika områden beroende på vilket certifikat du är intresserade av.

  • När revisorn har genomfört en förrevision och en dokumentrevision, har hon eller han skaffat sig en bra överblick över din verksamhet. Revisorn kommer att presentera olika förbättringsområden och berätta vilka krav du måste uppfylla innan ett certifikat kan utfärdas. Uppfyller din verksamhet sedan alla uppsatta krav i samband med själva certifieringsrevisionen erhåller du certifikatet.

  • Uppföljningsrevisioner kommer att ske med jämna mellanrum efter certifieringen, normalt två gånger per år. Antalet uppföljningar anpassas efter din verksamhet. Har du stor erfarenhet kan du i större utsträckning också utvärdera arbetet själv, då krävs oftast enbart en uppföljningsrevision per år. Omcertifiering sker tre år efter den första certifieringsrevisionen. Detta görs dels för att kraven kan ha ändrats, men också för att få en djupare inblick i företagets arbete.

Ett certifikat ger många fördelar. Framförallt kan du garantera dina kunder att din verksamhet och dina produkter lever upp till en hög standard.