BRC - Food

    Detta är den största standarden för leverantörer av EMV (Egna MärkesVaror) i Sverige och även i Europa. BRC (British Retail Consortium) har sedan 1998 publicerat standarden. I standarden återfinns krav på ledningssystem för kvalitetssäkring samt uppfyllande av krav på anläggningens omgivning samt kontroll och styrning av produkt, process och personal men även leverantörernas lag- och branschkrav. Standarden är ganska krävande och ofta kan en revision pågå en till två dagar. Det ingår en omfattande praktisk inspektion av anläggningen där process och alla stödfunktioner gås igenom.

Utfärdas av