AS/EN/JISQ 9100

    AS 9100 är ett internationellt erkänt kvalitetsledningssystem, som är standard för flygindustrin. Certifieringen stöds av flygtillverkare såsom Airbus, Boeing, GEAE och Rolls-Royce. 9100-certifiering är det grundläggande kravet som efterfrågas att leverantörer ska uppfylla. AS 9100 sätter särskilt fokus på kvalitet, säkerhet och teknik rörande alla discipliner i branschen längs hela försörjningskedjan. En typisk certifiering omfattar följande steg: Definition av certifieringens omfattning. Förhandsgranskande utvärdering av verksamheten. Certifieringsrevision. Återbesök för att se att ständiga förbättringar sker. Omcertifiering efter tre år genom en revision.

Utfärdas av