AQAP 2120

    AQAP 2120 är nästan exakt samma certifikat som AQAP 2120, skillnaden är att AQAP 2120 är en uppgraderad version med nyare uppdateringar och program. Direktivet specificerar krav för kvalitet, och ser även till att organisationen kan leverera en produkt som motsvarar de krav som undertecknats i kundkontraktet. Kraven för ett certifikat är följande: Innehar minst ett kontrakt med GQA, Government Quality Assurance, rörande design eller produktion. Har ett giltigt ISO 9001:2000-certifikat utfärdat av ett auktoriserat certifikatsorgan. Mottagit en begäran om certifiering enligt AQAP 2110/-2210. Godkänt kvalitetsledningssystem.

Utfärdas av