AQAP 2110

    AQAP 2110 är Natos kvalitetssäkring rörande design, utveckling och produktion. Direktivet specificerar krav för kvalitet, och ser även till att organisationen kan leverera en produkt som motsvarar de krav som undertecknats i kundkontraktet. För att företag ska certifieras krävs att de: Innehar minst ett kontrakt med GQA, Government Quality Assurance, rörande design eller produktion. Har ett giltigt ISO 9001:2000-certifikat utfärdat av ett auktoriserat certifikatsorgan. Mottagit en begäran om certifiering enligt AQAP 2110/-2210. Godkänt kvalitetsledningssystem.

Utfärdas av