ISO/IEC 27001:2005

    Certifieringen ISO 27001 är en praktisk tillämpning som tillhandahåller en enkel och effektiv ram för genomförande och hantering av risker gällande informationssäkerhet. ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Certifikatet visar hur företag: Upprättar policy, mål, processer och rutiner som är relevanta för riskhantering och förbättring av informationssäkerheten. Inför och driver policy, åtgärder och rutiner rörande informationssäkerheten. Följer upp, övervakar och granskar informationssäkerheten. Underhåller och ständigt förbättrar informationssäkerheten.

Utfärdas av