EN 16001:2009

    SS 62 77 50 har uppdaterats till SS-EN 16001 under 2009. Certifierade företag kan ha kvar SS 62 77 50 i upptill tre år, alltså till och med 2011. SS-EN 16001:2009 är en av flera beståndsdelar som ska bidra till att effektivisera EU:s energianvändning med 20 procent fram till år 2020. Standarden underlättar för företag att få kontroll över och ständigt förbättra sin användning av energi. Inom EU finns det ett stort tryck på alla länder att energieffektivisera, och där ligger Sverige i framkant. Energimyndigheten har tillsammans med SWEDAC och certifieringsorganen kommit överens om att tillämpa övergångsregler för de företag som certifierats enligt den svenska energiledningsstandarden SS 62 77 50. Övergångsreglerna kommer att innebära att företagen, vid omcertifiering efter september 2009, ska certifiera sig enligt SS-EN 16001. Detta betyder att företag som har ett SS 62 77 50-certifikat har upp till tre år på sig att omcertifiera sig enligt SS-EN 16001. Den nya standarden är uppbyggd enligt samma struktur som till exempel ISO 9001 och ISO 14001. Nyheterna för standarden innebär bland annat att: Alla som jobbar för och på organisationens uppdrag ska vara medvetna om ledningssystemet krav, policy, förbättringsaktiviteter och hur deras egna aktiviteter påverkar energiförbrukningen och företagets energimål. Rätt kompetens och lämplig utbildning hos nyckelfunktioner, men även hos ledningens representant och för varje ledningsnivå. En extern kommunikationsplan ska upprättas om energiledningssystem och energiprestanda och ska kommuniceras externt. En plan för energimätning ska införas. Energifaktorer ska kartläggas, övervakas och mätas. Förhållandet mellan energiförbrukning och energifaktorer ska regelbundet granskas. Utökade krav på underlag inför ledningens genomgång.

Utfärdas av