ISO/TS 16949:2009

    QS 9000 har utgått och ersatts av ISO/TS 16949. Denna tekniska specifikation förklarar hur fordonsindustrin kan tillämpa ISO 9001. Den kan användas överallt i försörjningskedjan. Målet för specifikationen är att utveckla ett kvalitetsledningssystem som leder till ständiga förbättringar, där man fokuserar på att förhindra uppkomsten av fel samt minskningen av variationer och förluster i försörjningskedjan. Själva certifieringen görs mot standarden ISO/TS 16949 plus specifika kundkrav som leverantören berörs av.

Utfärdas av