IRIS

    IRIS är en förkortning av, International Railway Industry Standard, och är ett initiativ som leds av UNIFE, Union of the European Railway Industries, och stöds och anstiftades av fyra av de största systemleverantörerna; Bombardier, Siemens, Alstom och AnsaldoBreda. IRIS baseras på den internationellt erkända kvalitetsstandarden ISO 9001, men är specifik för järnvägsbranschen och utformades för bedömning av ledningssystem. Den grundläggande målsättningen med IRIS är att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten av tillverkningen av rullande materiel genom att förbättra hela försörjningskedjan.

Utfärdas av