Swedish Environmental Base

    Swedish Environmental Base (SEB) är en nationell standard för miljöledningssystem. SEB underhålls och utvecklas av NGO-organisationen Swedish Environmental Base Association (SEBA). SEBA skapades 2005, eftersom man såg ett behov av att standardisera de olika miljödiplomen.

Utfärdas av