GTP

    GTP, Generell Teknisk Plattform, är en teknisk IT-infrastruktur med samverkande säkerhetskomponenter som ger en säker driftsmiljö för nätverks- och tjänstebaserade tillämpningar. GTP innehåller säkerhetsprodukter för att uppfylla krav på sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet i verksamhetsfunktioner för alla slags informations- och ledningssystem. Komponenterna väljs efter verksamhetens behov och säkerhetsnivå, och kan konfigureras med avseende på olika behov, exempelvis om verksamheten kräver användning av aktiva kort såkallade smart-cards eller extra hållbar lösenordsangivelse vid inloggning

Utfärdas av