TickIT

    Syftet med TickIT är att erbjuda en värdeskapande tjänst åt IT-branschen genom att certifierng mot ISO-9001 utförs av branschkompetenta revisorer med erfarenhet av programvaruutveckling och kvalitetssäkring av programvara. TickIT ska också fungera som ett stöd för dem som arbetar med att förbättra kvaliteten inom sina egna eller leverantörernas verksamhet. TickITplus tillför en ny dimension till det befintliga TickIT-systemet, och kombinerar bästa praxis i branschen med internationella IT-standarder. Det ger ISO 9001 ackrediterat certifieringsorgan med betygskriterier för alla storlekar och typer av IT-organisationer. Förutom ett allmänt mål att förbättra programvarans kvalitet, ska systemet förbättra och reglera beteendet hos revisorer som arbetar inom IT-branschen genom utbildning, och efterföljande certifiering av revisorer. Programutvecklingsorganisationer som söker TickIT-certifiering är skyldiga att visa överensstämmelse med ISO 9001:2008.

Utfärdas av