97/23/EC

    Tryckbärande anordningar ska, med vissa undantag, följa det så kallade PED-direktivet, 97/23/EC. Detta för att kunderna ska kunna vara säkra på att produkten de använder fungerar som den ska är.

Utfärdas av