ISO/TS 16949:2002

    ISO/TS 16949:2002 är en internationell kvalitetsledningsstandard som är relevant för alla företag som tillverkar fordon och bildelar eller är underleverantörer till dessa. Denna tekniska specifikation förklarar hur fordonsindustrin kan tillämpa ISO 9001. Den kan användas överallt i försörjningskedjan. Målet för specifikationen är att utveckla ett ledningssystem för kvalitet som leder till ständiga förbättringar, där man fokuserar på att förhindra uppkomsten av fel samt minskningen av variationer och förluster i försörjningskedjan.

Utfärdas av