SS-EN ISO 14001:2004

    ISO 14001 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet. För att certifieras ska företag: Kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan. Sätta upp konkreta miljömål för förbättringar. Få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet. Införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål. Kontrollera att miljöarbetet fungerar. Kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet. Gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering. Införa styrande rutiner för miljöarbetet. ISO 14001 kan med fördel koordineras med annat ledningsarbete, exempelvis kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader

Utfärdas av