HACCP FS System

    HACCP Food Safety System är en holländsk standard för livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien. Standarden kallas också ibland för "Dutch HACCP-standard". Den används för att identifiera, bedöma och kontrollera risker som är av betydelse för livsmedelsbranschen. HACCP FS System gäller för alla producerande företag, oavsett storlek, som i någon form producerar, lagrar eller hanterar livsmedel. Fördelar med certifiering enligt HACCP FS System Ökad trovärdighet för företag. Kan förenkla processen med eventuell återkallelse, spårbarhet och korrekt märkning av företagets varor. Certifiering enligt HACCP FS system kan ske enligt: Ledningssystemcertifiering, med en ackreditering gentemot EN 45 012. Process- eller produktcertifiering, med en ackreditering gentemot EN 45 011. För certifieringen genomförs följande moment Dokumentgranskning. Revision av verksamheten. Halvårsvis alternativt årlig uppföljande revision. Förnyad certifiering vart tredje år.

Utfärdas av