93/42/EEC

    Certifikat 93/42/EEG omfattar lansering av medicintekniska produkter som blivit testade och godkända enligt alla regler. Certifikatet omfattar ett mycket brett spektrum av produkter, till exempel: Första hjälpen förband Höftproteser Röntgenutrustning EKG Hjärtklaffar Glasögon

Utfärdas av