GMP+

    GMP, Good Manufacturing Practice, kan fritt översättas med ”god tillverkningssed” och är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost. GMP-inspektioner utförs av exempelvis Läkemedelsverket som har tillsynsansvar inom en rad ärendeområden. Tillsynsansvar finns till exempel för biverkningar, smittrisk, restnoteringar av läkemedel, avregistreringar, reklamation, olaga försäljning, reklam, kostnadseffektivitet, nya rön, forskningsfusk, missbruk, kvalitetsbrister.

Utfärdas av