FSC

    FSC är en världskänd miljömärkning. Alla verksamheter som producerar, förädlar eller säljer produkter där trä från FSC-certifierade skogar ingår, har stor anledning att certifiera sig. Det är ett frivilligt system som bygger på certifiering enligt FSC:s skogsbruksstandarder. För att märket ska kunna användas på en färdig vara måste också tillverkare och leverantörer vara FSC-certifierade, detta enligt FSC:s spårbarhetsstandarder. FSC-varumärket garanterar att en träbaserad produkt kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Om företag använder FSC:s logotyp visar dem att de tar ett socialt och miljömässigt ansvar för de produkter de tillverkar, distribuerar eller marknadsför.

Utfärdas av