IP Livsmedel

    IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter, i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, och är en grundcertifiering till IP Sigill.

Utfärdas av