EN 1090-1:2009/AC:2010

    Upphävd, enligt Swedish Standards Institute. Ersatt av EN 1090-1:2009+A1:2011

Utfärdas av