MSC

    Marine Stewardship Council – är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. De har tagit fram regler för hur ett uthålligt fiske – som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna.

Utfärdas av