ISO 15378:2011

    Certifikatet avser reglering av primärförpackningsmaterial för läkemedel, samt särskilda krav för tillämpning av ISO 9001:2008 med hänvisning till "Good Manufacturing Practice" (GMP)

Utfärdas av