ASC

    Aquaculture Stewardship Council – är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC har verkat sedan 2009. I Sverige var de första fiskarterna att märkas pangasius och tilapia, under 2012 och 2013.

Utfärdas av