EN 1090-1:2009+A1:2011

    SS-EN 1090-1 berör utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner, framförallt en bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav.

Utfärdas av