BRC - IoP Packaging

    BRC - IoP Packaging har tagits fram av British Retail Consortium (BRC) och The Institute of Packaging (IoP). Standarden har fått en stark internationell genomslagskraft. Syftet är att hjälpa tillverkare och återförsäljare av förpackningsmaterial inom livsmedel och övriga känsliga produkter, exempelvis läkemedel, att upprätthålla system för att säkerställa förpackningarnas produktsäkerhet, lagenlighet och kvalitet. BRC - IoP Packaging omfattar på samma sätt som BRC Global Standard ett flertal bedömningsområden såsom: Personalen - förhindrande av kontaminering och personal HACCP systemet för kritiska kontroll punkter Ledningssystemet för kvalitet enligt ISO9001 Krav på anläggningen och produktionsplatsen Processorienteringen och processtyrningen Produktstyrningen System för riskanalys

Utfärdas av