Miljöstegen i Stockholm ek för

Kontaktinformation

  • Postadress:
  • Drakenbergsgatan 6 BV
  • STOCKHOLM
  • Besöksdress:
  • Drakenbergsgatan 6
  • STOCKHOLM

Allmänt

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningen. Föreningen skall arbeta och verka för alla medlemmars engagemang och del- aktighet. Föreningen ska verka för en hållbar utveckling genom att bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom miljömässig, social och ekonomisk uthållighet. Föreningens målgrupper är företag och organisationer. Föreningen kan i övrigt starta och bedriva ideell eller kommersiell verksamhet som inte strider mot inriktningen ovan. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Miljöstegen i Stockholm ek för har följande ackrediteringar

Miljöstegen i Stockholm ek för har inte några certifikat.