Det Norske Veritas Certification AB

Kontaktinformation

  • Postadress:
  • Box 6046
  • SOLNA
  • Besöksdress:
  • Hemvärnsgatan 9
  • SOLNA

Allmänt

Bolaget skall på affärsmässig grund erbjuda tjänster för certifiering av produkter, tjänster, personal och ledningssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Det Norske Veritas Certification AB har följande ackrediteringar

Det Norske Veritas Certification AB har inte några certifikat.