Eskilstuna Energi & Miljö AB

Kontaktinformation

  • ESKILSTUNA
  • Besöksdress:
  • Kungsgatan 86
  • ESKILSTUNA

Allmänt

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, driva fjärrvärme-, fjärrkyla-, datakommunikations-, va- samt el- (i dotterbolag) nätverksamhet och tillhandahålla därtill hörande energi-, vatten och avlopps-, avfalls- och datakommunikationstjänster. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla transporttjänster samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner.

Eskilstuna Energi & Miljö AB har följande ackrediteringar

Eskilstuna Energi & Miljö AB har inte några certifikat.