SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Kontaktinformation

  • Postadress:
  • Box 857
  • BORÅS
  • Besöksdress:
  • Brinellgatan 4
  • BORÅS

Allmänt

Bolagets syfte skall, utan att bereda aktieägarna vinst, vara att: 1. initiera, genomföra och förmedla resultat från behovsmotiverad teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling, 2. erbjuda och genomföra utvecklingsuppdrag, 3. bedriva verksamhet inom teknisk utvärdering, mätteknik, certifiering och undersökning av material, konstruktioner och system, och 4. bedriva verksamhet som är förenlig med vad som ovan angivits.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB har följande ackrediteringar

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB har inte några certifikat.