Certifieringsorgan

Certifieringsorganen är de verksamheter som utfärdar certifikat. De kontrollerar företagets arbete och ledningssystem och utvärderar dess kvalitet ur olika perspektiv. Genom Isodelen kan ni hålla enkel kontakt med certifieringsorganen. Ni kan till och med skicka offertförfrågningar till en, eller flera, direkt här ifrån Isodelen.se. Vi står på er sida och vill se till att ni får bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris.

Ett certifieringsorgan behöver vara ackrediterad av SWEDAC för att få utfärda certifikat. Det gäller även verksamheter som i sitt arbete skall genomföra kontroller, provtagningar, kalibreringar och analyser inom andra verksamheter. Efter en ackreditering av SWEDAC kallas de då certifieringsorgan, laboratorier och kontrollorgan.

Precis som certifieringsorganen utvärderar och utför revisioner på de företag som vill bli certifierade, genomför även SWEDAC djupgående revisioner, utbildningar och analyser för att se om organen passar för uppgiften. Det görs uppföljningar och granskningar av deras verksamheter fortlöpande, för att garantera er ett så rättvist certifikatutfärdande som möjligt.

I Sverige finns ett flertal certifieringsorgan som man kan vända sig till. På Isodelen hittar du inte enbart kontaktuppgifter till vart och ett utav dem, du kan även läsa på om deras specialiseringar och vilka områden de utfärdar certifikat inom. Behandla organen precis som era övriga leverantörer, ställ krav på kvaliteten hos revisorns arbete, eller byt leverantör om ni ej är nöjda med dess arbete.

Läs mer

Sök bland certfieringsorgan

Företagsnamn

Välj län